1 - Ceza ve Ceza Usul Hukuku

2 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukuku

3 - İdare Hukuku

4 - İş Hukuku

5 - Taşınmaz Hukuku ( Kamulaştırma )

6 - İcra ve iflas Hukuku

7 - Bankacılık Hukuku

8- Kat Mülkiyet Hukuku

9- Sigorta ve Risk Hukuku

10- Vergi ve Mali Hukuk

11- Ticaret Hukuku

12- Şirketler Hukuku

13- Arabuluculuk

14- Trafik Kazaları takip ve dava süreci

15- İş kazaları takip ve dava süreci

16- Hasar danışmanlık ve araç değer kaybı davaları